Let's Uptech

Ett panelsamtal för förändring - Järvaveckan 31 maj 2024

Se livesändningen nedan!

Kompetensbristen är viktigare än någonsin att överbrygga. Därför deltar Let’s Uptech på Järvaveckan i år, med en egen paneldebatt för att diskutera branschens utmaningar. Bland de namnkunniga panelisterna hittar vi Scanias VD Christian Levin och Knightecs VD Dimitris Gioulekas.

 

Ni kan följa panelen live den 31 maj kl. 12.30 via länken nedan. Glöm inte att följa oss på LinkedIn och Instagram för att se våra panelister och mer information.

Let’s Uptech deltar på Järvaveckan och sätter ny standard för mångfald och inkludering i teknikbranschen

Med den växande efterfrågan på teknik och digitala lösningar ökar också behovet av diversifierad kompetens i teknikbranschen. Let’s Uptech, ett initiativ startat av några av Sveriges ledande teknikbolag – Scania, Knightec och Granitor – är övertygade om att grunden måste läggas redan i skolan. Därför har de skapat Nordens största samarbete mellan skola och näringsliv. Denna satsning syftar till att skapa ett inkluderande och hållbart tekniksverige samt att stärka nästa generations arbetskraft i deras tro på sin egen förmåga och möjligheten att själva välja sin framtida yrkesbana. Under Järvaveckan arrangerar Let’s Uptech ett panelsamtal med fokus på hur en starkare och mer inkluderande tekniksektor kan byggas genom aktiv samverkan mellan skola och näringsliv.


Vi står inför en omvälvande förändring inom tekniksektorn där inkludering och mångfald inte bara är mål, utan också nyckelfaktorer för innovation och framgång. Genom vårt unika samarbete mellan skola och näringsliv vill vi ge varje ung person, oavsett bakgrund, verktygen att inte bara drömma om en framtid inom teknik, utan att aktivt forma den, säger Christian Levin, vd på Scania & Traton Group och styrelsemedlem i Let’s Uptech.

Samarbete som brobyggare: Att förbereda unga för en framtid inom teknik

Let’s Uptech är grundat med insikten om att teknikutveckling är avgörande för svensk tillväxt, men att kompetensbristen utgör ett hot mot framtidens innovation och framgång. Let’s Uptech siktar på att bekämpa denna utmaning genom att tidigt så ett frö av möjligheter inom teknikbranschen hos unga elever. Man har redan etablerat partnerskap med 19 skolor över hela Sverige och engagerar årligen mer än 1400 åttonde- och niondeklassare genom ett omfattande program av teoretiska föreläsningar, inspirerande samtal och praktiska teknikprojekt. Programmet avslutas varje läsår med en unik möjlighet för två elever från varje deltagande skola att få ett sommarjobb hos något av partnerföretagen. Let’s Uptech strävar efter att inspirera alla elever och särskilt de som saknar förebilder inom tekniksektorn. Många unga kan tveka att följa teknikutbildningar om de inte ser representativa exempel i branschen.

Let’s Uptech strävar efter att bredda perspektiven och främja mångfald inom tekniksektorn. Genom att inkludera olika bakgrunder och erfarenheter skapar man inte bara en mer representativ arbetsplats, utan öppnar även upp för innovativa lösningar som gynnar bättre affärsmässiga resultat. I dagens konkurrensutsatta miljö står vi inför en utmaning att hitta rätt kompetens, men ofta är det branschens egna begränsningar som förhindrar en bredare och mer inkluderande rekrytering. Det finns en enorm potential i en varierad kandidatpool som vi missar, eftersom vi inte alltid lyckas attrahera och erbjuda möjligheter för alla att engagera sig och bidra.


”Forskning visar att det finns en stark koppling mellan föräldrars utbildningsnivå och barnens karriärval. Samarbetet mellan skola och näringsliv syftar till att ge eleverna fler förebilder och de får möjlighet att möta yrkesverksamma från techbranschen, ta del av verkliga exempel på arbetsuppgifter och därigenom stärka deras tro på egna förmågor och framtidsmöjligheter
,” fortsätter Christian Levin. 


En dialog om samverkan och inkludering på Järvaveckan

Under Järvaveckan arrangerar Let’s Uptech ett panelsamtal med några av Sveriges mest inflytelserika företagsledare och innovatörer. I panelen deltar bland annat Christian Levin, vd på Scania & Traton Group, Dimitris Gioulekas, vd på Knightec, Binett Seck, medgrundare av Changers Tech, Obama Leader och styrelseledamot på Järva Gymnasium, samt Nadim Ghazale, verksamhetschef på nattvandring.nu, föreläsare och författare. Samtalet kommer fokusera på hur samverkan mellan skola och näringsliv kan bidra till en motståndskraftig och inkluderande tekniksektor. Genom att lyfta fram goda exempel och diskutera praktiska åtgärder, syftar samtalet till att utforska hur olika aktörer kan samarbeta för att öka intresset för ingenjörs- och teknikutbildningar och yrken inom teknikbranschen, vilket är kritiskt för Sveriges konkurrenskraft och klimatomställning.

Panelsamtalet äger rum den 31 maj klockan 12:30-13:15 på Seminariescenen Stockholm, klicka här för mer information.

Hitta till Järvaveckan!