Let's Uptech
Vi tar näringslivet till klassrummet
Genom att i tidig ålder möta yrkesverksamma skapar vi en direktlänk till näringslivet
Vi väcker ett teknikintresse
Med våra aktiviteter breddar vi elevernas syn på teknik
Vi agerar förebilder
Vi bjuder in till samtal och agerar förebilder för eleverna att välja sin egen väg
Föregående bild
Nästa bild

Tillsammans skapar vi en positiv förändring

Ett långsiktigt samarbete

Skolsamarbetena syftar till att utbyta erfarenheter inom mångfald, stötta eleverna att tro på sina förmågor och inspirera till fortsatta studier vid gymnasiet. Det är en chans för eleverna att möta yrkesverksamma, ta del av verkliga exempel och vidga bilden av vad yrkesverksamma inom techbranschen arbetar med. Med målet om att nå ut till över 30 skolor i Sverige hoppas vi kunna övervinna några av de fördomar som finns om teknik- och ingenjörsyrket, samtidigt som vi verkar för ett mer hållbart och diversifierat tekniksverige.

Vi samarbetar idag med 14 skolor i Sverige för att öka intresset för teknik bland åttonde- och niondeklassare. Varje år deltar mer än 1200 elever i våra teoretiska föreläsningar, inspirerande samtal och tekniska projekt dr vi engagerar dem i praktiska aktiviteter. Samarbetet pågår under hela läsåret och i slutet av den sista terminen erbjuds två elever från varje skola ett sommarjobb hos ett av partnerföretagen för sina innovations- och företagskunskaper.

Skolsamarbetets upplägg

Föreläsningar

Inspirerande föreläsningar från medarbetare för att väcka ett teknikintresse och ge eleverna en inblick i vad det innebär att jobba i techbranschen.

Inspirationsdagar

Vi välkomnar eleverna till våra kontor där de får delta i tekniska övningar, uppleva ett kontor samt diskutera med ingenjörer, utvecklare, designers m.m.

 

Stipendieuppgift

Eleverna får en uppgift som kretsar kring teknik och innovation. Resultatet presenteras inför en jury och priset är ett sommarjobb på Knightec, Scania eller Granitor.

Sommarjobb

Sommarjobbet varar en vecka där eleverna får arbeta inom olika områden på företaget, lära känna medarbetare och möjlighet att utveckla sin stipendieuppgift.

Anslutna skolor

Södra Ålidhemsskolan
Umeå
Höglidenskolan
Örnsköldsvik
Stordammens skola
Uppsala
Rinkebyskolan
Stockholm
Hjulstaskolan
Stockholm
Glömstaskolan
Stockholm
Storvretskolan
Stockholm
Karsby International School
Stockholm
Grindtorpsskolan
Stockholm
Hammerstaskolan
Stockholm
Nytorpsskolan
Stockholm
Fittjaskolan
Stockholm
Hovsjöskolan
Stockholm
Vättleskolan
Göteborg
Skälltorpsskolan
Göteborg
Värner Rydénskolan
Malmö
Kroksbäcksskolan
Malmö
Samarbeta med oss