Let's Uptech

Vi bygger broar mellan skola och näringsliv

Vi skapar en positiv förändring i dagens samhälle, framför allt för dagens unga. Genom att i tidig ålder inspirera och engagera inom teknik och innovation skapar vi en direktlänk till näringslivet.

Vi tar ett socialt ansvar

Mångfald är en styrka där olika perspektiv är nyckeln till de innovationer som bygger samhället framåt. Vi anser därför att det är en självklarhet att alla ska ha samma möjligheter att välja sin egen väg. I ett långsiktigt samarbete med högstadieskolor stärker vi elevernas innovativa förmågor och agerar förebilder genom teoretiska föreläsningar, inspirerande samtal och tekniska projekt. Vi tar ett socialt ansvar och agerar nu – för svensk teknikutveckling och för nästa generation.

"Tillsammans utgör vi tre av Sveriges främsta techbolag som alla har möjlighet att kunna påverka, så varför inte göra det? Vi lägger hjärta och själ i arbetet och jag är stolt över att kunna säga att vi gör det vi kan, och vi gör det på riktigt. För oss är det en självklarhet och naturligtvis vill vi inspirera andra att göra detsamma."

– Elvira Ahlring, Head of School Collaborations & projektledare

Vi skapar förändring
på riktigt