Let's Uptech

Intervju med XXX

24/08/2022

Granitors vd Roger Wikström pratar om sam-hället, morgondagens organisationer och hur elevcoachning är vägen framåt. Vi hör hans tankar om socialt ansvar, vilken roll orga-nisationer kan spela och vad det innebär för företaget att vara med i skolsamarbetena.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler nyheter