Techbolag går samman för att skapa Nordens största skolsamarbete mellan skola och näringsliv

Techbolag går samman för att skapa Nordens största skolsamarbete mellan skola och näringsliv Tre av Sveriges främsta techbolag går samman för att tillsammans skapa Nordens största satsning på skolsamarbeten och därmed minska avståndet mellan skola och näringsliv. Knightec, Granitor Systems (f.d. Midroc Automation) och Scania satsar på nästa generation och möter framtidens teknikutvecklare genom de […]

Intervju med XXX

Granitors vd Roger Wikström pratar om sam-hället, morgondagens organisationer och hur elevcoachning är vägen framåt. Vi hör hans tankar om socialt ansvar, vilken roll orga-nisationer kan spela och vad det innebär för företaget att vara med i skolsamarbetena.

Intervju med Granitors vd, Roger Wikström

Intervju med Granitors VD, Roger Wikström I den första delen av artikelserien om skolsamarbetena pratar vi med Granitors vd Roger Wikström. Vi hör hans tankar om socialt ansvar, vilken roll organisationer kan spela och vad det innebär för företaget att vara med i skolsamarbetena.   Det är dags att skapa mer balans Här i Sverige […]