Let's Uptech

DN: Tre svenska företag går ihop för ungdomarna

07/07/2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler nyheter

Uncategorized

Intervju med XXX

Granitors vd Roger Wikström pratar om sam-hället, morgondagens organisationer och hur elevcoachning är vägen framåt. Vi hör hans tankar om socialt ansvar, vilken roll orga-nisationer

Läs mer