Let's Uptech

Studiedagar & besök

08/07/2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler nyheter

Uncategorized

Intervju med XXX

Granitors vd Roger Wikström pratar om sam-hället, morgondagens organisationer och hur elevcoachning är vägen framåt. Vi hör hans tankar om socialt ansvar, vilken roll orga-nisationer

Läs mer